Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์-ไต้หวัน-ญี่ปุ่น-ล่องเรือสำราญ-
Bellissima
Add Friend
รหัสทัวร์ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น-ล่องเรือสำราญ : MSCT-BR-6D4N-KEL-KEL-2402241
เดินทางโดย : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
24-ก.พ.-2567
29-ก.พ.-2567
: ฿59,900
ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน พักสองท่าน ต่อห้อง
Inside Cabin - ห้องไม่มีหน้าต่าง
วันมาฆบูชา
24-ก.พ.-2567
29-ก.พ.-2567
: ฿73,500
ราคาเริ่มต้น ต่อท่าน พักสองท่าน ต่อห้อง
Balcony - ห้องมีระเบียง
วันมาฆบูชา
โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน-ญี่ปุ่น-ล่องเรือสำราญ :
ล่องเรือสำราญเอเชีย 2 ประเทศ ไต้หวัน - ญีปุ่น พักบนเรือเอ็มเอสซี เบลลิสซิมา : เส้นทาง จีหลง, ไทเป, ไต้หวัน - นาฮา, โอกินาว่า, ญี่ปุ่น - เกาะมิยาโกะ, ญี่ปุ่น - จีหลง, ไทเป, ไต้หวัน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป - อุทยานเย่หลิว - ท่าเรือจีหลง - เช็คอินเรือสำราญ MSC Bellissima - Depart 17.00 PM
Arrival 13.30 PM เรือเทียบท่านาฮา - ย่านถนนโคคุไซโดริ - 19.00 PMกลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ท่าเรือนาฮา - 08.30 AM พาเที่ยวปราสาทชูริ - ตลาดปลา Tomari Fish Market - โรงกลั่นสุราอาวาโมริ - ช้อปปิ้งอาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์ - 18.00 PM กลับขึ้นเรือ - Depart 20.00 PM
Arrival 10.00 AM เรือเทียบท่าเกาะอิชิกากิ - อ่าวคาบิระ - Yaima Maru Village - 18.00 PM กลับขึ้นเรือ - Depart 19.00 PM
Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่าที่ท่าเรือจีหลง - อำลาเรือสำราญ - จิ่วเฟิ่น - พาเที่ยวซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ - อาหารบางมื้อ - แพ็คเกจ Wifi, แพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือ - อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program