Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์-ยุโรป-เยอรมนี-สแกนดิเนเวีย-ล่องเรือสำราญ-
Favolosa
Add Friend
รหัสทัวร์ ยุโรป-เยอรมนี-สแกนดิเนเวีย-ล่องเรือสำราญ : COST-EK-17D14N-HAM-HAM-2407271
เดินทางโดย : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 17 วัน 14 คืน
วันที่เดินทาง :
27-ก.ค.-2567
12-ส.ค.-2567
: ฿189,900
Interior - ห้องไม่มีหน้าต่าง
วันเฉลิมฯร.10 วันแม่
27-ก.ค.-2567
12-ส.ค.-2567
: ฿228,900
Balcony - ห้องมีระเบียง
วันเฉลิมฯร.10 วันแม่
โปรแกรมทัวร์ยุโรป-เยอรมนี-สแกนดิเนเวีย-ล่องเรือสำราญ :
ล่องเรือสำราญ Costa Favolosa สู่นอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน : ฮัมบูร์ก - มาลอย - ทรุมเซอ - ฮอนนิงสแวก - นอร์ธเคป - เลกเนส - โลโฟเตน - โบโด - โอเดน - โลเอน - สตาแวงเกอร์ - ฮัมบูร์ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินฮัมบูร์ก, เยอรมนี - ที่ว่าการเมืองฮัมบูร์ก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไมเคิล - ย่านซังห์เพาลี - พักโรงแรม
ถนนประวัติศาสตร์ - โกดังชไปเคอชตัท - ท่าเรือฮัมบูร์ก - เช็กอินขึ้นเรือสำราญ Costa Favolosa - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 20.00 PM เรือออกจากท่า
ล่องน่านน้ำทะเลเหนือ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
11.00 AM เทียบท่ามาลอย (นอร์เวย์) - 12.30 PM พาเที่ยว Kannesteinen Rock - ถ่ายรูปโบสถ์ Sør-Vågsøy - 15.00 PM กลับขึ้นเรือสำราญ - 17.00 PM เรือออกจากท่า
ล่องน่านน้ำทะเลเหนือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ ตลอดวัน
13.00 PM เทียบท่า เมืองทรุมเซอ - ขึ้นเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน - ชมบริเวณย่านใจกลางเมือง - มหาวิหารทรุมเซอ - เข้าชมมหาวิหารอาร์กติก - ชมบริเวณท่าเรือทรุมเซอ - 17.00 PM กลับขึ้นเรือสำราญ - 21.00 PM เรือออกจากท่า
10.00 AM เทียบท่า เมืองฮอนนิงสแวก - นอร์ธเคป - เข้าชมศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - กลับขึ้นเรือ - 23.00 PM เรือออกจากท่า
ล่องน่านน้ำทะเลเหนือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ ตลอดวัน
8.00 AM เทียบท่า เมืองเลกเนส - หมู่บ้านประมงชาวนอร์วีเจียน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาวประมงหมู่บ้านออ - หมู่บ้านรีน - สะพานฮัมนอย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไวกิงโลโฟตร์ - กลับขึ้นเรือสำราญ - 21.00 PM เรือออกจากท่า
8.00 AM เทียบท่าเมืองโบโด - มหาวิหารประจำเมือง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ - กลับขึ้นเรือสำราญ - 18.00 PM เรือออกจากท่า
ล่องน่านน้ำทะเลเหนือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ ตลอดวัน
8.00 AM เทียบท่า เมืองโอเดน - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กไปตามแนวเขาสูง - ธารน้ำแข็งบริกสดาล - หมู่บ้านโลเอน - กลับขึ้นเรือสำราญ - 17.00 PM เรือออกจากท่า
10.00 AM เทียบท่า เมืองสตาแวงเกอร์ - ชมย่านเมืองเก่าสตาแวงเกอร์ - วิหารประจำเมือง - อนุสาวรีย์สามดาบ - เข้าชม The Iron Age Farm - กลับขึ้นเรือสำราญ - 20.00 PM เรือออกจากท่า
ล่องน่านน้ำทะเลเหนือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ ตลอดวัน
8.00 AM เทียบท่าเมืองฮัมบูร์ก - อำลาเรือสำราญ - สนามบินฮัมบูร์ก
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไม่รวม ค่าวีซ่านอร์เวย์ ประมาณ 4,500 บาท ต่อท่าน - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program