Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696
ทัวร์
Add Friend
รหัสทัวร์สิงคโปร์: THAB99-ROYP-6D5N-SIN-SIN-18071(B)
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC18-3JAN19
ราคา / ท่าน :
34,646 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
34,646 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 34,646 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Royal Caribbean Voyager of the SEAs! : เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต (ไทย) - ลังกาวี(มาเลเซีย) - สิงคโปร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าภาษีเรือ และ ทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 8,930 บาท --

อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือสำราญ Voyager of the SEAs ในเครือ Royal Caribbean - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่ากัวลาลัมเปอร์ต,พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่าภูเก็ต (ไทย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่าลังกาวี (มาเลเซีย) - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
ล่องน่านน้ำสากล Cruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
อำลาเรือสำราญ - จอดเทียบท่าสิงคโปร์ - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program
'