Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696

สายเรือสำราญ
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Oceania Cruises ทั้งหมด 7 รายการ
ล่องเรือสำราญ Oceania Cruises
1
ทัวร์
Self Travel-เดินทางเอง
โอเขียเนีย ครูซ

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-YVR-SWD-2106071
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
2
ทัวร์
Self Travel-เดินทางเอง
โอเขียเนีย ครูซ

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-SEA-SEA-2107021
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
3
ทัวร์
Self Travel-เดินทางเอง
โอเขียเนีย ครูซ

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-TYO-TYO-2204251
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿122,200
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
4
ทัวร์
Self Travel-เดินทางเอง
โอเขียเนีย ครูซ

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-8D7N-SEA-SEA-2108121
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
5
ทัวร์
Self Travel-เดินทางเอง
โอเขียเนีย ครูซ

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-15D14N-CPT-CPT-2101191
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿118,500
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-แอฟริกาใต้-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญหรู Oceania Nautica, Cruise Only : เส้นทาง เคปทาวน์, แอฟริกาใต้ - วอลวิสเบย์, นามิเบีย - มหาสมุทราแอตแลนติก - แหลมกู๊ดโฮป - ท่าเรือเอลิซาเบท, แอฟริกาใต้ - เมืองตากอากาศ เดอร์บัน - มหาสมุทรอินเดีย - กรุงมาปูโต, โมซัมบิก - อ่าวริชาร์ดส, แอฟริกาใต้ - อ่าวมอสเซล - เคปทาวน์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / พิเศษ บริการทัวร์เสริมบนฝั่ง 8 ทัวร์ - ฟรี เลือกรับ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ US$800 Shipboard Credit ต่อห้อง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่านามิเบีย --
6
ทัวร์
Self Travel-เดินทางเอง
โอเขียเนีย ครูซ

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-15D14N-SYD-AKL-2101051
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿179,200
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญหรู Oceania Regatta, Cruise Only : เส้นทาง ซิดนีย์, ออสเตรเลีย - เบอร์นี (ทาสมาเนีย), ออสเตรเลีย - เมลเบิร์น - มิลฟอร์ดซาวด์ - ดะนีดิน - อาคาโรอา เกาะใต้ - เวลลิงตัน - เนเปียร์ - โรโตรัว (ทอรังกา), นิวซีแลนด์ - วันกาเรย์ - เกาะทางเหนือของนิวซีแลนด์ - โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / พิเศษ บริการทัวร์เสริมบนฝั่ง 8 ทัวร์ - ฟรี เลือกรับ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ US$800 Shipboard Credit ต่อห้อง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ --
7
ทัวร์
Self Travel-เดินทางเอง
โอเขียเนีย ครูซ

กรุ๊ปทัวร์เรือสำราญ Oceania Cruises

รหัสทัวร์ : OCEP-15D14N-AKL-SYD-2101191
เดินทางโดย : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿179,200
วันที่เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือสำราญหรู Oceania Regatta, Cruise Only : เส้นทาง โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ - เกาะทางเหนือของนิวซีแลนด์ - โรโตรัว (ทอรังกา), นิวซีแลนด์ - เนเปียร์ - เวลลิงตัน - อาคาโรอา เกาะใต้ - ดะนีดิน - มิลฟอร์ดซาวด์ - เบอร์นี (ทาสมาเนีย), ออสเตรเลีย - เมลเบิร์น - ซิดนีย์, ออสเตรเลีย ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / พิเศษ บริการทัวร์เสริมบนฝั่ง 8 ทัวร์ - ฟรี เลือกรับ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ US$800 Shipboard Credit ต่อห้อง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ --
รายการที่ 1 ถึง 7 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Oceania Cruises ทั้งหมด 7 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-ล่องเรือสำราญ-, โปรแกรมท่องเที่ยว-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์-ล่องเรือสำราญ-
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า