Call Now: 0 2116 9696 Tel: 093 239 4515 ติดต่อ LINE: @CruiseDomain Chat Facbook Messenger มือถือคลิกโทร 0 2116 9696

สายเรือสำราญ
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Crystal Cruises ทั้งหมด 11 รายการ
ล่องเรือสำราญ Crystal Cruises
1
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-กาตาร์-ดูไบ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-11D10N-DXB-DXB-1911191(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿230,350
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/19/2019 ถึง 11/29/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-กาตาร์-ดูไบ- - แพ็คเกจล่องเรือ มนต์เสน่ห์แห่งมหานครดูไบ พักบนเรือสำราญสุดหรู Crystal Esprit Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง ดูไบ - คาซาบ (โอมาน) - มัสกัต - อาบูดาบี - โดฮา (กาตาร์) - เกาะเซอร์บานียาส - ดูไบ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าโอมาน, ดูไบ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --
2
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-11D10N-DXB-DXB-1911191(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿262,650
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/19/2019 ถึง 11/29/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือ มนต์เสน่ห์แห่งมหานครดูไบ พักบนเรือสำราญสุดหรู Crystal Esprit Luxury Cruise, Cruise Only : เส้นทาง ดูไบ - คาซาบ (โอมาน) - มัสกัต - อาบูดาบี - โดฮา (กาตาร์) - เกาะเซอร์บานียาส - ดูไบ ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าโอมาน, ดูไบ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --
3
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-สเปน-ยุโรป-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-8D7N-BCN-CVV-1910031(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿61,690
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/3/2019 ถึง 10/10/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-สเปน-ยุโรป- - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลนา (สเปน) - ปาลมาส - มาร์เซย - มอนทิ คาร์โล - ลิวอร์โน - ชีวีตาเวกเกีย (โรม) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือและค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ บาร์เซโลน่า (สเปน) ขา กลับ โรม (อิตาลี) - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - รถ รับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple - ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) - อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ --
4
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-8D7N-BCN-CVV-1910031(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿192,780
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/3/2019 ถึง 10/10/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลนา (สเปน) - ปาลมาส - มาร์เซย - มอนทิ คาร์โล - ลิวอร์โน - ชีวีตาเวกเกีย (โรม) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือและค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ บาร์เซโลน่า (สเปน) ขา กลับ โรม (อิตาลี) - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - รถ รับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple - ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) - อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ --
5
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-8D7N-BCN-CVV-1910031(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿537,370
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/3/2019 ถึง 10/10/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลนา (สเปน) - ปาลมาส - มาร์เซย - มอนทิ คาร์โล - ลิวอร์โน - ชีวีตาเวกเกีย (โรม) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือและค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ บาร์เซโลน่า (สเปน) ขา กลับ โรม (อิตาลี) - กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - รถ รับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น Multiple - ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) - อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ --
6
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกาใต้-อเมริกา-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-9D8N-FLL-SJU-1912061(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿101,150
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/6/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกาใต้-อเมริกา- - แพ็คเกจล่องเรือ นอร์ทอเมริกา Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง ฟอร์ตลอเดอร์เดล - ชาร์ลอตต์อะมาลี - กุสตาวียา - คาสทรีซ - โคโคนัทโกรฟ(เซนต์คิตส์และเนวิส) - โรด ทาวน์(หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) - ซานฮวน(เปอร์โตริโก) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 8 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติฟอร์ต ลอเดอร์เดล-ฮอลิวูด และ ขากลับ ท่าอากาศยานนานาชาติลูอิส มูโยซ มาแรง-กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา - ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) --
7
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-9D8N-FLL-SJU-1912061(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿162,690
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/6/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือ นอร์ทอเมริกา Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง ฟอร์ตลอเดอร์เดล - ชาร์ลอตต์อะมาลี - กุสตาวียา - คาสทรีซ - โคโคนัทโกรฟ(เซนต์คิตส์และเนวิส) - โรด ทาวน์(หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) - ซานฮวน(เปอร์โตริโก) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 8 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติฟอร์ต ลอเดอร์เดล-ฮอลิวูด และ ขากลับ ท่าอากาศยานนานาชาติลูอิส มูโยซ มาแรง-กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา - ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) --
8
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-9D8N-FLL-SJU-1912061(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿162,690
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 12/6/2019 ถึง 12/14/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ- - แพ็คเกจล่องเรือ นอร์ทอเมริกา Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง ฟอร์ตลอเดอร์เดล - ชาร์ลอตต์อะมาลี - กุสตาวียา - คาสทรีซ - โคโคนัทโกรฟ(เซนต์คิตส์และเนวิส) - โรด ทาวน์(หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) - ซานฮวน(เปอร์โตริโก) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 8 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) - อาหารบนเรือ (เฉพาะห้องอาหารที่ไม่มีค่าใช้จ่าย) - กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักบนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ขาไป กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติฟอร์ต ลอเดอร์เดล-ฮอลิวูด และ ขากลับ ท่าอากาศยานนานาชาติลูอิส มูโยซ มาแรง-กรุงเทพฯ พร้อมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน - รถ รับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา - ทัวร์เสริมบนฝั่ง (Shore Excursion) --
9
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-อเมริกา-แคนาดา-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-8D7N-YVR-YVR-1909031(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿103,020
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/3/2019 ถึง 9/10/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
10
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-8D7N-YVR-YVR-1909031(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿176,970
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/3/2019 ถึง 9/10/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
11
ทัวร์-ล่องเรือสำราญ-
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์เรือสำราญ Crystal Cruises

รหัสทัวร์ : CRYP-8D7N-YVR-YVR-1909031(C)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿482,460
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/3/2019 ถึง 9/10/2019 :
โปรแกรมท่องเที่ยว :
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์ล่องเรือสำราญ Crystal Cruises ทั้งหมด 11 รายการ
หมายเหตุ:-
CruiseDomain.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์-ล่องเรือสำราญ-, โปรแกรมท่องเที่ยว-ล่องเรือสำราญ-
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า